Henriksson, Laura: Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin...
Henriksson, Laura: Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin...

Henriksson, Laura: Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin...

Tuotetta rajoitettu erä.
10,00 €

Suomen musiikkitieteellinen seura 2015. 192 sivua : taulukkoja. ISBN: 978-952-68347-0-2 nidottu, kuvakansi. K3.

Saatavuus 1 kpl

Henriksson, Laura: Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä.

FM Laura Henrikssonin väitöskirjassa  Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä  käsitellään viiden tunnetun suomalaisen laulajan laulunaiheita ja laulutapaa. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia asenteita ja näkökulmia kupletit sisältävät sekä millaisia laulun tyylikeinoja käyttämällä laulujen sisältämät viestit välitetään kuulijoille.

Tutkimus koostuu laajasta johdanto-osuudesta ja neljästä tieteellisestä artikkelista. Johdannossa luodaan katsaus kupletin historiaan, kehitetään kupletin analysoimiseen soveltuva teoreettinen tarkastelutapa sekä havainnollistetaan, miten kuplettilevytyksiä voidaan analysoida kuulonvaraisesti. Kupletteja tarkastellaan sekä kulttuurissa ilmenevien ajattelutapojen että musiikin tekemiseen liittyvien käytäntöjen näkökulmasta. Artikkeleissa käsitellään yksityiskohtaisesti kuplettisanoituksissa esiintyviä teemoja, joita ovat korkeassa asemassa oleviin henkilöihin kohdistuva  herraviha , miehisyyteen liittyvä itseironia, kupletin naiskuvaukset sekä sitoutumattomuus ja laulutavan avulla ilmaistu miehisyys. Tutkimuksen kohdehenkilöiden esittämiä lauluja tutkitaan analysoimalla 160 kuplettilevytyksen sanoituksia ja laulutyyliä. Kaikissa artikkeleissa teemoja tarkastellaan myös suhteessa aihepiiriin liittyvään tieteelliseen kirjallisuuteen.

Tutkimuksessa kupletit hahmottuvat aiheidensa suhteen varsin yhtenäiseksi perinteeksi, jonka keskeiset sisällölliset teemat toistuvat eri laulajilla. Kupleteissa esiintyvät asenteet ovat tyyliltään samankaltaisia, vaikka laulujen syntyajankohdat hajaantuvat vuosien 1911 ja 1994 välille. Kupleteissa esiintyvät asetelmat ovat usein stereotyyppisiä, mutta ilmeikkäästi esiintyvät persoonalliset laulajat tuovat laulutavallaan aiheista uusia puolia esiin. Kupletin laulutavan keskeisimpiä ominaisuuksia ovat rytminen elävyys sekä sanoituksen sisällön tärkeimpiä sanoja korostava laulutapa.